Produkter: Innbyggerportal/nettmagasin • rådgivning • drift av portal • drift av sosiale medier • velkomstpakke med brosjyre • tekst/foto/video

Tjenester: Rådgivning • innholdsproduksjon • grafisk design • webdesign og utvikling • hosting og teknisk drift.  

Flatanger.no

– et magasin om livet i Flatanger

Bolyst er ofte et resultat av mange faktorer. Vi tror at ved å fortelle historiene om alt det positive som gjøres og vise menneskene bak, kommer engasjement og skapertrang. I samarbeid med Flatanger Kommune, Proneo og Flatanger Næringsforum har vi laget en nettportal om livet i Flatanger.

Bakgrunn

KUNDEN

Som en del av et større bolystprosjekt besluttet Flatanger kommune i 2019 å etablere en egen innbyggerportal. Prosjektet ble ledet av Proneo. Lokalt næringsliv – gjennom Flatanger næringsforum – er initiativtakere, sammen med Flatanger kommune.

Bakgrunn

UTFORDRING

Flatanger kommune ønsker å få flere tilflyttere til kommunen. De ønsker også å beholde dem som allerede har kommet flyttende til kystkommunen.

Som en del av et større bolyst-prosjekt ble det ytret et ønske fra befolkningen at det ble etablert en nettportal med alt du trenger å vite om kommunen.

Hva skal en slik nettportal inneholde og hva skal gjøres for å få Flatanger til å virke lokkende på potensielle nye tilflyttere? Hvordan skal vi få folk til å velge akkurat Flatanger som sitt nye hjem?

Bakgrunn

LØSNING

For å vise fram alt Flatanger har å by på, mener vi at det er svært viktig med historiefortelling i form av gode bilder, tekst og video.

Hvordan et sted oppleves og oppfattes blir stadig viktigere for valg av bosted. Bruk av gode historier fra folk som bor eller har kommet flyttende til Flatanger, sammen med informasjon om skole, barnehage og fritidstilbud er den beste måten å få fram det kommunen har å by på. Flatanger kommune er full av gode historier. Det er en kommune i vekst hvor unge folk kommer flyttende tilbake for å slå seg ned.

Resultatet ble en nettportal som jevnlig oppdateres med historier fra folket som bor i Flatanger. Historier om gründere som har turt å satse, historier om tilflyttere som trives så godt i kommunen at de blir værende, historier om de mange fritidstilbudene som finnes i Flatanger. På nettportalen publiseres også alt av ledige stillinger som lokalt næringsliv har i tillegg til ledige tomter, boliger til salgs og boliger til leie.

Vi sto for både design og oppsett av nettportalen samt produksjon av innhold fram til lansering. Vi står også for produksjonen av innholdet videre framover. 

I forkant av lanseringen av nettportalen kjørte vi sammen med Proneo i gang en fotokonkurranse der folk skulle vise det beste med Flatanger. Vi kåret ukesvinnere og en hovedvinner som alle fikk bildene sine publisert på nettportalen.

Vi laget i tillegg en brosjyre om Flatanger kommune, en turkopp med Flatanger.no-logo som begge ble lagt i en gaveeske. Denne gir ordføreren til alle nye tilflyttere til kommunen.