Produkter: Frost • dekor • skilting • taktil merking

Tjenester: Grafisk design • poduksjon • montering

På oppdrag fra Byggingeniør Einar Olsen har vi dekorert den nye barneskolen på Kolvereid med utvendig skilt, taktil merking, innvendig dekor på vinduer, dører og utsmykking av biblioteket.

Bakgrunn

KUNDEN

I 2020 ble Nærøy og Vikna kommune slått sammen til Nærøysund kommune. Etter en brann ved barneskolen i Kolvereid ble det besluttet å bygge ny skole. Skolen skal i tillegg til å fungere som barneskole inneholde et bibliotek for kommunens innbyggere.

Byggingen av skolen ble lyst ut på anbud og Byggingeniør Einar Olsen fikk anbudet.

Den nye skolen sto ferdig sommeren 2020.

Bakgrunn

UTFORDRING

I henhold til TEK17 krav om universell utforming skal alle glassflater m.m. merkes slik at de er tilpasset svaksynte. Nærøysund kommune er en ny kommune med ny grafisk profil og det er viktig for kommunen at dette vises i det nye bygget. I tillegg til å fungere som barne- og ungdomsskole skal biblioteket være tilgjengelig for publikum.

Bakgrunn

UTFORDRING

Da biblioteket skal være et sted hvor det vil foregå høytlesning og et friere opplegg for barnegrupper bestemte vi oss for å gjøre noe litt mer lekent. Tegninger av norske gårdsdyr ble valgt da de ofte går igjen i eventyr og historier. I tillegg til merking av blant annet dører og vinduer i henhold til krav om universell utforming ønsket vi å fremheve Nærøysund kommunes nye profil. Elementer fra denne ble tatt med i frostfolie på vinduer og dører. Elementer ble valgt slik at de samsvarer med hvert enkelt rom sitt bruksområde, det være seg møterom, grupperom eller undervisningsrom.

Om muligheten byr seg så anbefaler vi deg å ta turen innom biblioteket på den nye barneskolen i Kovereid.