Velg byggfag og få et realt yrke

Produkter: Rollup • plakater • nettside • kino (film) • brosjyre • presentasjonsmateriell • stand • videoklipp (sosiale medier) • digital kampanje • giveaways • tekst/video/foto

Tjenester: Rådgivning, webdesign, grafisk design, videoproduksjon, innholdsproduksjon, kampanjestyring

Velg byggfag og få et realt yrke

real (ré:al): ekte, ujålete, ærlig.

En hver utfordring er unik og krever som oftest en egen tilnærming. Da Opplæringskontorene for byggfagg OBI/OBN kontaktet oss fikk vi virkelig noe å bryne oss på.

Bakgrunn

KUNDEN

Opplæringskontorene for byggfag i Namdalen og Inn-Trøndelag samarbeider tett med bedrifter, skoler og det offentlige og skal sørge for økt rekrutering til 22 fagområder.

Bakgrunn

UTFORDRING

Bransjene melder et stort behov for flere håndverkere. Antallet søkere til byggfag svarer ikke til etterspørselen fra bransjen. Få jenter søker seg til byggfag.

Det finnes en oppfatning av at byggfag byr på en kort karrierevei med begrensede muligheter for videre utdanning.

Sannheten er en helt annen. Om man velger byggfag, er man nesten garantert jobb etter endt utdanning. En utdanning innen bygg gir mange karrieremuligheter.

Bakgrunn

LØSNING

Vi etablerer en kampanje som skal sette fokus på de ulike utdanningsløpene og mulighetene byggfag byr på.

For å øke søkertallet ønsker vi å vise at byggfag er noe for både jenter og gutter.

Resultatet blir en innholdsrik kampanje med både elever og foreldre blant målgruppen. Dette gjør at sosiale medier blir en naturlig del av kampanjen. Vi har fulgt personer i jobbsituasjoner og forteller deres historie gjennom tekst bilder og video.

Ekte folk med ekte historier.